Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK
„ SZLAKIEM KOPCÓW W POLSCE
Kontakt Home  
 

 

REGULAMIN

Kopce Pamięci jako wyraz dziedzictwa narodowego są ważnym czynnikiem wychowawczym-upowszechnienia wiedzy dla młodych pokoleń o doniosłych wydarzeniach lub ludziach związanych z historią regionu, narodu czy państwa.

Kopce są swoistymi fenomenami polskiej przestrzeni i osobliwości naszej mentalności. Wznoszone były przez lokalne społeczności dla uczczenia pamięci doniosłych faktów naszych dziejów i czynów bohaterów narodowych.

Zdobywanie odznaki „Szlakiem kopców w Polsce” z pewnością przysłuży się w kształtowaniu patriotyzmu wśród wszystkich pokoleń turystów.

 

 1. Ogólnopolska odznaka „Szlakiem kopców w Polsce” , jest odznaką trzystopniową.

   

                   

stopień brązowy                                                                                  stopień srebrny

 


stopień złoty
 

 1. Na stopień brązowy należy zwiedzić 15 kopców,
  Na stopień srebrny  30 kopców,
  Na stopień złoty 45 kopce.
   

 2. Potwierdzenie zwiedzania obiektów – kopców, dokonuje się w „Kronice - Odznaki” (wykonanym w dowolnej formie): pieczęcią, zdjęciem na tle kopca lub potwierdzeniem kadry programowej( pieczątka i podpis  instruktora krajoznawstwa, przewodnika, przodownika  kierownika imprezy lub opiekuna SKKT – PTTK),.
   

 3. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
   

 4. O uzyskanie odznaki może się ubiegać, każdy turysta który ukończył 8 rok życia.
   

 5. Odznakę można zdobywać odbywając wędrówki pieszo, rowerem, motocyklem, samochodem lub konno przez cały rok kalendarzowy, łącznie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.
   

 6. Weryfikacje i przyznanie odznaki prowadzi Zespół Weryfikacyjny  przy Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie, który jest jedynym dystrybutorem tej odznaki.

Adres Oddziału: ul. Lubelska 139d/15

22-109 CHEŁM 6

mobile 507324323
 

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
   

 2. Weryfikator odsyłając zainteresowanemu „Kronikę – Dzienniczek” z potwierdzonym przyznaniem odznaki, wysyła odznakę za pobraniem pocztowym. Proszę nie przysyłać kopert i znaczków pocztowych.
   

Wykaz obiektów wymaganych na odznakę jest zamieszczony poniżej wg podziału na województwa.


Załącznik do Odznaki "Szlakiem Kopców w Polsce"